Đã đóng

Fixing an error in my python code (requests module)

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hello,

I need some help correcting some errors in my code to make it work properly.

My code uses the following modules; requests, re, time, timeit, json, bs4.

Feel free to send me a message and I will send you the code and I will select the winner based on who has the best answer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online