Hire a Python Developer

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

The system will run on an rasperry pi 3.

It should be coded in Python.

Its a small prcoject, but more will come later.

Project description:

When doors open a microswitch wil inform the io input.

Then a picture or movie will be display on a screen.

When the door close a 4 second delay will keep the screen on.

The user needs to be able to change pictures/movies themself.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online