Đã hoàn thành

Hire a Python Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vw7929027vw với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

The system will run on an rasperry pi 3.

It should be coded in Python.

Its a small prcoject, but more will come later.

Project description:

When doors open a microswitch wil inform the io input.

Then a picture or movie will be display on a screen.

When the door close a 4 second delay will keep the screen on.

The user needs to be able to change pictures/movies themself.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online