Đã đóng

Hire a Python Developer

Dự án này đã được trao cho freelyannon với giá $25 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need a python programmer to look over my code and help with improving it. The goal is to design a turtle module in the python program that can draw an outside scenery. I have a limited python knowledge and I need an experienced programmer to walk me through some parts where i have made a mistake.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online