Đã đóng

Hire a Python Developer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱146611 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱60000 - ₱120000 PHP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Python and experience with Django/Flask and Tornado. It is also a plus if you have worked on Golang. I am happy to negotiate with the salary. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online