Đã hoàn thành

Needs help to run python scripts in Linux

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wojtekcz với giá $111 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I need help to run: [url removed, login to view]

I am total linux noob. I need exact commands (copy - paste) to train translation system and translate a text using Tensorflow. The data I want to use are here: [url removed, login to view]!k0smXZaT!PfJdF8N9BKwNhjwowDItZR2HifYyPlvDxIkxDIfjuOY

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online