Đã đóng

Online Training - Python Programming

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $52 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Looking for Trainer to provide online python training with basic to advanced. Expected to be done completely online.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online