Optimize Python Code on GPU using CUDA

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R$24 - R$45 BRL / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

I am performing various calculations on stock prices for a large universe of stocks. Right now for one series of calculations, I estimate it would take roughly one year to run all of my calculations on my PC. I need to get this down to one month or less. My code itself might be optimizable, plus I think that it can be optimized by using the GPU. I am looking for somebody who knows CUDA very well and can quickly optimize my code.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online