Đã đóng

Optimize Python Code on GPU using CUDA

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$44 BRL / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$24 - R$45 BRL / hour
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am performing various calculations on stock prices for a large universe of stocks. Right now for one series of calculations, I estimate it would take roughly one year to run all of my calculations on my PC. I need to get this down to one month or less. My code itself might be optimizable, plus I think that it can be optimized by using the GPU. I am looking for somebody who knows CUDA very well and can quickly optimize my code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online