Đang Thực Hiện

Project for Shadabkhan92'

Đã trao cho:

zł755 PLN trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2

3 freelancer đang chào giá trung bình zł562 cho công việc này

Arkabrata

I am a result-oriented, hands-on freelance professional, with over 11 years of experience in Predictive Analytics, Regression techniques, Linear regression, Discrete choice, Time series, Survival analysis, Decision Tre Thêm

zł466 PLN trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.0
zł466 PLN trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0