Đang Thực Hiện

Project for Shadabkhan92'

Đã trao cho:

zł755 PLN trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.0

3 freelancer đang chào giá trung bình zł562 cho công việc này

Arkabrata

I am a result-oriented, hands-on freelance professional, with over 11 years of experience in Predictive Analytics, Regression techniques, Linear regression, Discrete choice, Time series, Survival analysis, Decision Tre Thêm

zł466 PLN trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.5
zł466 PLN trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0