Đã đóng

Python AWS CloudFormation Bash - Open Source Developer (Github) - part-time

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Open Source Madcore-Ai CLI Tool. Extend functionality with Python Boto3. Required knowledge of AWS CloudFormation, Jenkins DSL, Rest. This is part time about 2h per day.

No milestones, no time tracking, we agree on what needs to be done. You issue Freelancer invoice every Monday. We pay same day.

This work is long term part time. Very exciting back end project.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online