Đã đóng

Python [task 13]

Dự án này đã được trao cho NickM0313 với giá ₹1500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1000 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

need this in 1 day.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online