Đã đóng

Ruby on rails python jungle

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$3712 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$2250 - R$4500 BRL
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We are developing a B2B customized solution for automated budget generation.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online