Đã đóng

Securing Raspberry Pi Embedded Solution

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I have a Raspberry Pi embedded solution which consists of a python based application and web server along with a custom PCB circuit.

I simply want to have the maximum protection possible to my solution so that nobody can take off the SD card from raspberry pi and simply copy it to have a replication of my system. No body should be able to read my python script.

The solution should depend upon Micro controller which already on my PCB Circuit.

I have read a lot about ideas for the same what I want from Freelancer is a complete step by step guide from A to Z to do the solution suggested. and guide me during my initial implementation of the solution.

Please send your bid along with the idea you are willing to deliver in details if I selected your bid. Also tell me about the strengths and weaknesses of your solution. Do not bid unless you have enough experience about the subject.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online