Đã đóng

Slow Website Load Times

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $561 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We have a slow website, and we want to know why, and how to fix it.

The site is written in Python/Django and hosted on Heroku / AWS / Postgres /

File attached shows the URL of the site.

Please make sure to add "#257" to your bid or it will be considered spam, ignored and removed :)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online