Đã đóng

"Teacher" in framework "Caffe"

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €34 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need someone to teach me to get started with "caffe" in Windows. There are so few videos of how to use it online, but I don't think it's that hard, it's just that I don't have any experience with it, and therefore I need help to understand the simplest parts and basics to get started with it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online