Còn mở

Transform a large data set in Python

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $171 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have an Excel sheet containing approximately 200,000 data points on multiple sheets. They need to be entirely reorganized into a single large Pandas DataFrame. There are some pitfalls: on some sheets the number of columns are inconsistent, column headers missing, etc. In short, this does require some nifty Python programming and some data cleaning.

I will provide the files and script I have written so far. Please outline your previous Python experience - thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online