Đã hoàn thành

Translate English/Japanese/Chinese words into other 10 languages.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi WMendelsohn với giá $35 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I'd like hire a freelancer who can translate words into other language with google translation.

Please refer the attached files for input and read the description which format I want and which languages I need.

I'd like to see 3 words translated into other languages before staring work to validate the results.

I have "no payment in advance" which means I'll release milestone after getting some results "No video for release milestone". Please apply who can accept this policy.

Thanks.

1) Convert 8519 English Words into 10 Languages

ARABIC

CHINESE_SIMPLIFIED

FRENCH

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

RUSSIAN

SPANISH

VIETNAMESE

Output Format (UTF8, tab delimeter)

English\tARABIC\tCHINESE_SIMPLIFIED\tFRENCH …

2) Convert 2857 Chinese_Simplified Words into 10 Languages

ARABIC

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

ITALIAN

JAPANESE

PORTUGUESE

RUSSIAN

SPANISH

VIETNAMESE

Output Format (UTF8, tab delimeter)

Chinese_Simplified\tARABIC\tENGLISH\tFRENCH …

3) Convert 6905 JAPANESE Words into 10 Languages

ARABIC

CHINESE_SIMPLIFIED

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

ITALIAN

PORTUGUESE

RUSSIAN

SPANISH

VIETNAMESE

Output Format (UTF8, tab delimeter)

Chinese_Simplified\tARABIC\tCHINESE_SIMPLIFIED\tENGLISH\tFRENCH …

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online