Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho richardnguyen46 với giá ₹33333 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

i want to develop an windows Application software Related to ALPR where you have to read the number plate of bike cars and multiple vehicle, i will give you a reference how to develop ( useing OPENCV) if any one interested please make a demo and revert me for further concern.

Good Experience is required .

all type of number plate you have to tested

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online