Đã đóng

help me retrieve my facebook account

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $202 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $500 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Someone hacked my facebook account removed my email addresses linked to the profile. Unfortunately I didn't have any phone number linked to my profile.

I don't care whether you're ethical hacker or black hat. All I care about is to be able to access my page again. I already contact facebook, so please don't tell me to do that. I am looking for real/actual solution from experienced people.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online