Đã đóng

Help with Resume or CV plus cover letter

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $84 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Need someone to help me work on my resume and write up a cover letter for a job i am applying for. Have attached my current resume, needs a lot of work, and the current job description for the job I am applying for. Would like if you could clean up my resume, add different things, will send you and information that you ask and think would be an advantage. If you need to know me more am open to that. NEED THIS DONE BY SATURDAY 18 FEB

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online