Đã đóng

Need to pass a The four part Hogan assessment test

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $30 - $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Mô tả dự án

Need to pass a Hogan Business Reasoning Inventory test with top score in the next 5 hours

I need an expert on Hogan Business Reasoning Inventory test that would help me to pass this assessment with a perfect score.

I need this in the next 5 hours.

Please PM me so we can work the details.

My budget is $30 USD.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online