Đã đóng

Remove background from a photo for dsyahidiinul17

Dự án này đã được trao cho creativedesires với giá $1 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Get the background removed neatly and cleanly from an image supplied by you for just USD 1 per image.

 

What we require:

An image from which you wish the background to be removed

Instructions on any other specific boundaries you want followed

 

What you get:

Professional standard image editing work

Transparent PNG of the foreground

Useful for photomontages, collages, presentations, and E-commerce platform listings etc.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online