Đã đóng

Aquaponics System plans.

Dự án này đã được trao cho alaaalashry với giá R3888 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I would like a 3d model of an Aquaponics System housed in a green house. I will Provide details and a Hand drawn layout to whom ever is interested. Please see links for an Idea of what I want.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online