Đã đóng

3D Cad jewelry designer

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $17 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hi Freelancer,

I'm looking for a jewelry designer with CAD skills to work with me. The jewelry designs is classic and simple. For furter information regards jewelry design please message me on Freelancer.

A freelancer there can work with us on team-viewer will be preferred.

Job must be started ASAP.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online