Clean my House or Business

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

My house is a 2 floor that need cleaning;

1 kitchen, 1 hall, 1 living room, 3 bed rooms

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Al Khobar, Saudi Arabia

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online