Đã đóng

Crear un archivo 3D en Autodesk Revit a partir de un plano 2D -- 2

Dự án này đã được trao cho pyac với giá €250 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Necesito crear el modelo 3D en Revit a partir de planos de una vivienda y su parcelas. Son planos de vivienda de 4 plantas (garaje, calle, primera y solárium plano). Es un proyecto personal de ahí las limitaciones de presupuesto. No se requiere un acabado profesional. Unidad métrica.

posibilidad de ampliar proyecto a urbanización entera (zonas comunes, etc).

Muchas gracias.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online