Đã đóng

Criar Renderings em 3D

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$102 BRL / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$75 - R$150 BRL / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Projeto de edificações, interiores , móveis planejados e projetos em 3d

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online