Đã đóng

DRAWING DETAILING

Dự án này đã được trao cho gcbotelho với giá $8 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 AUD / hour
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Take a model of a crane and turn it into:

1. component drawings

2. Fabrication drawings

3. DXF drawings for profile cutting

We have projects going all the time and I would like to team up with someone to complete all of our detail draings.

I have standard drawing layouts as examples.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online