Đã hoàn thành

Design a mechanical assembly for automation system.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi perfectdeepak với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

i have a design layout with me for an automation system and for that automation design i need a mechanical assembly.

Design for mechanical assembly must include design of clamp and mounting for installation of automation system and also conveyor design.

conveyor used will be an overhead conveyor along with a clamp to hold the work pieces or fixtures.

feel free to contact me for more inputs.

want a design before monday.

$40

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online