Đã đóng

Design project

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $126 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need a 3D model of something. I need interior designing 3D drafter for home projects to show my client. I need someone who is experienced in this and is able to accurately follow my design instructions to produce 3D images of home design images. I'm willing to pay $50-$80 per image depending on how skilled the person is

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online