Design project

  • Tình trạng Đang Mở
  • Ngân sách $30 - $250 USD
  • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

I need a 3D model of something. Hi my name is Ty Wilson and I need a 3d drawing

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

  • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online