Đã hoàn thành

Design project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi amilmef với giá $45 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need a 3D model of something. I need a working 3D model of a new product (handheld-sized) for production as either a 3D printable or injection molded plastic device. Precision is crucial because there are multiple moving parts and they must fit together during production and manufacture. Once together, the parts are movable, so again, precision is crucial. The product is a container/dispenser that must be water resistant when closed. I would like to have a 3D rendering based on drawings that I can provide and - if possible - a video that shows how the parts move and fit together. Anyone who wins must agree to sign a non-disclosure and noncompete agreement. Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online