Đã hoàn thành

Finish my kitchen sketchup model and add elements and textures to match photo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi architect3dmind với giá $105 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I have a ketchup model I need to get cleaned up and some new elements added plus some textures places to match a photo

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online