Đã đóng

Hire a 3D Rendering Expert

Dự án này đã được trao cho arqddcc với giá $264 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is 3D Rendering. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $30 - $300 USD. Required in digital marker coloring (will provide examples), I will be providing a drone view of the property, hand drawn sketches of the buildings (only 2 types although the building may be flipped) and a color photo of an existing building (only one of the two designs), landscaping and details will be up to the artist. I would like one of each of the following: an aerial perspective of the complete project, one human perspective of each type of building (only two types) and one perspective from the interior of one of the buildings towards the outside or a "view" perspective (a drone view will be provided).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online