Đã đóng

Hire a 3D Rendering Expert

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3987 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The project is a hillside campus project with 4 or 5 buildings, parking lots and driveways, landscaping, play areas and courtyards. We are in need of 3d renderings and exterior fly-thru videos. We are looking for a step down from photo-realism; to show materials, lighting, shadows, buildings and landscape. Our company will create and provide the initial models of the buildings and exterior structures in either Revit or Sketchup. We need assistance with the terrain modeling and rendering from that point on. Looking for a bid for still renderings (price per rendering) and one exterior fly-through (price for animation).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online