Đã hoàn thành

Model this picture in 3ds Max

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jeanelejalde với giá €20 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need this picture modelled in 3ds max. Its a very simple composition, and I only need the model no lights material etc.., but it must be good and contain all the details. We have a maximum of 20 euro because its very simple, no bother with the crazy bids I wont accept.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online