Đã đóng

3D Modelling

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1066 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $3000 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I have the 3d model with the structure and ceiling made in sketchup. I need to add furniture, lighting and materials to render it. Preferably switch to 3ds max for rendering if not then sketchup is just fine. I need only parts of it to be rendered as I need 3 perspectives. I will send the dwg, furniture list and materials list as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online