Đã hoàn thành

Realistic Architectural 3D renders

Dự án này đã kết thúc thành công bởi romanvis với giá $210 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I have a 3D model of 3 houses/units that i would like to get some renders done. I will also need you to model up landscaping etc to add some detail to the house models.

I have uploaded an image called "project" which is the houses i want to render.

The other attachments are samples of renders that i would like my project to look like. I am looking for that architectural warm lighting look/effect. Please also send me samples of your own work and please only contact me/bid if you are capable and have experience.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online