Đã hoàn thành

Really quick job - 3D-model a door

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sanjooz với giá €150 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hi, I would need somebody to quickly 3D-model a door and render it with two colors. I will provide the CAD design for the door. Output quality should be as in the example file. In your bid let me know when you can finish the project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online