Đã hoàn thành

Scaffolding - Rendering -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shahidaasy2002 với giá €140 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello,

we are looking for a professional that can make a rendering of a scaffolding which consist of 12 towers. We need to get a PSD file, PS CS2 compatible, where we can show/hide each element and export an image for each height of the scaffoling (the version with 1 tower, the version with 2 towers... up to 12 towers). We can give you any further detail and show you similar psd we got from other designer already to let you understand what we expect to get.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online