Đã đóng

2d/ 3d animation

Dự án này đã được trao cho DreamKeyStudio với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $300 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Need 30 sec animation style visual

with advanced skill set for a short commercial promo

idea needs to synched with voiceover

advanced skills in software and experience required

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online