Đã đóng

3D design

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $379 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I am looking to get a tap handle designed for my kombucha company. We are wanting to get a 2D logo turned into a 3D tap handle

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online