develop AR floor plans

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

This project consists of 2 parts:

- Design 2 x 3d model of unit layouts that show up when floor plan is shown on Android platform

- Compile into an apk that support the above

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online