Đóng

interior designer

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1740 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Rental property of two-bedroom. Yyoung couple looks for a whole house interior design in a modern, casual style

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online