Đã hoàn thành

interior formatting on word document

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mladenbiz với giá $66 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I have a book that I am self-publishing to become a paperback. I need someone to do interior formatting; very minor edits, such as accurate page numbers in a Microsoft Word document as well as some stylistic additions that I can't do myself. The final page count needs to come out divisible by four. I would like some additions such as some stylistics to chapter pages and author name and book title on the top of each page. More can be discussed once offer is accepted. Turnaround time is key! Depending on our compatibility and the quality of the work, I am looking for someone who I can work with in the future on a regular basis for other books I will publish in the future.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online