Đã đóng

multimedia artist

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €3797 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€3000 - €5000 EUR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

looking for a video producer guru in Albania for a big project.

it is a Film production so, we need artists with skills listed below:

- VFX

- CGI

- 3d modeling/ texturing/ animation/ rendering

- video editing

- sound design/ sound editing

- graphic design

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online