Đã đóng

3d rendering for glass bottles with smart object labels -- 2

Dự án này đã được trao cho asa58666b283579b với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi, We are a firm thats focused on creative package design. We are always designing and coming up with new concepts for packaging designs.

We are currently in the middle of designing a whole new food line with original glass design shape jars. We are looking to hire someone with experience with 3D rendering for glass jars based on the shape that we will provide.

Also we would like to be able to change the design labels that are on the jars via smart object.

Please let us know if you are interested.

Best Regards,

Được trao cho:
Brooklyn, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online