Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã được trao cho jesssemidey với giá $250 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Build 3D model of a 2 storey 170sqm house (4 bedroom, 2.5 bath) from 2D plans (exterior and interior, so you can do a walk through). Plans are in PDF format and to scale. I do not have the CAD files.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online