Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã được trao cho eyenetindia với giá $160 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I want to create to scale, a 3d model for a piece of jewellery to manufacture. It is a series of simple cylinders to mimic a weight lifting bar. All parts will need to be made separately in the model to represent the pieces to be individually made.

The chain does not need to be made. Just the bar with weights.

I will need a copy of the 3d model file as well as a still image render of the pieces on their own as well as together as a final product.

Attached is an image of the pieces and dimensions.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online