Đã hoàn thành

Do some 3D Modelling of Key Ring

Dự án này đã kết thúc thành công bởi engyoussief với giá ₹850 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Need to make simple 3D keyring.

Attached the sample image. Need to make the exact with our logo (Brown Leather with Stitches) .

Instead of the Key ring, we will use simple thread/rope/cord to tie.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online