Đang Thực Hiện

Do some 3D modeling

Được trao cho:

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $639 cho công việc này

CDesindore

Dear Hiring Manager, I have experience with 3D Modelling and Product design. I have expertise with 3D Modelling in Solidworks 2017, CATIA V5R20, and Autodesk tools. Please have a look at my portfolio for work samples o Thêm

$722 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0